KABARTMA TOZU İLE KARBONAT ARASINDA Kİ FARKLAR NELERDİR?/WHAT ARE THE DIFFERENCES BETWEEN BAKING POWDER AND BAKING SODA?

Asit ve bazın reaksiyona girmesi ve sonucunda da karbondioksit gazı açığa çıkarması kabartma tozu nasıl kabartır sorusuna cevap olarak özetlenebilir. Oluşan karbondioksit gazı gıdaya hacim vermekte ve istenen kabarıklıkta ürünler pişirilmektedir. Ancak kabartma işlemi için sadece kabartma tozu gerekmez. Karbonat da kimi zaman aynı görevi üstlenebilir. Bu sayede kabartma tozu olmadan hamur, kek pişirebiliriz. Peki bu ikisi arasında ki farklar nelerdir? Kabartma tozu nasıl kullanılır? Karbonat nasıl kullanılır? Hangi durumlarda kabartma tozu hangi durumlarda karbonat kullanmalıyız?

Reaction of acid and base and resulting of this reaction in the release of carbon dioxide gas is answer the question how does the baking embossing powder. Carbon dioxide gas resulting gives volume to foods, and products with desired bulkiness are baked. However, embossing powder is not the only option to emboss foods. Bicarbonate may also serve the same function. In this way, we can also bake cake or pastry without embossing powder. Well, what is the differences between this binary? How is embossing powder used? In which cases should we use baking powder or bicarbonate?

Karbonat, kimyasal bileşimi sodyum bikarbonat olan ve kabartma işleminde baz görevini üstlenen maddedir. Saf baz yapısında olduğu için tek başına kabartma işlemini gerçekleştiremez bir aside ihtiyaç duyar ve bu asidi de kabartacağı malzemede ki yoğurt, portakal ya da limon suyu gibi gıdalardan alır. Yani eğer karbonatla bir ürün pişirmeyi düşünüyorsanız içine mutlaka asit içeren ürünler koymalısınız aksi halde kabarma işlemi gerçekleşmeyecektir.

Bicarbonate whose chemical component is sodium bicarbonate
acts as a base for swelling. Because it is pure base structure, it can not emboss a product by itself and needs an acid. It uses this acid which in the foods like orange or lemon juice. So if you plan to bake a product with bicarbonate, you should definitely put acid-containing products in it, otherwise the swelling will not take place.

Kabartma tozu içeriği ise aslında karbonatla aynıdır. Ancak kabartma tozu ekstra ürünler içerir. Peki neden? Çünkü asitli gıda içermeyen ürünlerinde kabarması için kabartma tozuna asit de eklenerek üretilir. Böylece pişireceğiniz üründe asitli madde olmasa dahi kabarma işlemi gerçekleşir.

Baking powder actually is same with bicarbonate. But baking powder includes extra materials. For example, baking powder is produced by adding acid, to emboss foods which doesn’t include acid. I this way even if food be cooked doesn’t include acid, blistering took place.

Nasıl olur da asit ve baz bir arada kalır diyebilirsiniz. İşte paket içerisinde asit baz reaksiyonu gerçekleşmesin diye kabartma tozuna nişasta ilavesi de yapılır. Nişasta, asit ve bazın nemlenip reaksiyona girmesini engeller. Kabartma tozu bu üç yapının bileşimi olarak üretilir ve karbonat ile kabartılamayan her türlü maddenin pişirilmesinde kullanılır.

You can ask how acid and base remain together. Starch is added to the baking powder so that no acid-base reaction takes place in the package. Starch prevents acid and base from moistening and reacting. Baking soda is produced as a combination of these three structures and is used to bake all kinds of non-embossable materials with bicarbonate.

Sonuç olarak kabartma tozu yerine karbonat kullanılır mı evet kullanılabilir. Ancak karbonatın saf baz yapıda olduğu bu sebeple de kabartma tozuna göre daha az miktarda kullanılması gerektiği unutulmamalıdır. Kabartma tozu yerine ne kadar karbonat kullanılabilir derseniz de 1 paket kabartma tozu için bir çay kaşığı karbonat yeterli olacaktır. Fazla karbonat pişirdiğiniz üründe yoğun acı bir tat bırakabilir aman dikkat.

As a result, Is bicarbonate used instead of baking powder? Yes it can be used. However, it should be remembered that carbonate is pure base structure and therefore it should be used less than baking powder. If you ask how much bicarbonate can be used instead of baking powder, one teaspoon of bicarbonate is enough for 1 pack of baking powder. Excess bicarbonate can leave an intense bitter taste in the product you cook, so watch out.