SOFRA TUZU MU? KAYA TUZU MU?/NORMAL SALT OR ROCK SALT?

Eski yıllarda beyaz altın olarak adlandırılan tuzdan sadece yemek sektöründe değil bir çok alanda faydalanılırdı. Tuzun kullanım alanları kozmetik, kimya, ilaç sektörü şeklinde uzar gider. Her ne kadar çok sağlıklı olmadığı söylense de bu kadar alanda ihtiyaç duyulan tuzun yokluğu düşünülemez. Tuz diyorum ancak hangi tuzdan bahsettiğimi belirtmem gerekir çünkü gündem haline gelen tuz çeşitleri o kadar çok ki doğal olarak tuzdan bahsederken ayrıntı vermem gerekir. Hangi tuz sağlıklıdır sorularına genellikle en çok yanıt olan tuz kaya tuzudur.

It was taken advantage of salt which called white gold in many fields except food industry in former years. The uses of salt include the chemical, pharma and dye industries. Although it is said to not be very healthy, it is not possible to consider the absence of salt used in every field. Firstly I need to specify which salt I mention because there are too many types of salt have been on the agenda. Generally, rock salt is answer of all of questions such as, which salt is healthy or which salt we should eat.

Peki kaya tuzu nedir? En sağlıklı tuz kaya tuzu mudur? Bunu anlamak için öncelikle sofra tuzunun nasıl üretildiğini anlamak gerekir. Tuz üretimi, biri için denizlerden ya da göllerden yapılırken, diğeri için ise yer altından ki kayalardan yapılır. Sofra tuzu farklı olarak rafine edilir ve rafinasyon aşamasında ısıl işlem görür ve yapısında var olan mineraller bu ısıdan etkilenerek kayba uğrar. Aslında sağlıklı olan tuzun sağlıksız hale gelmesi işlem uygulanmasından kaynaklıdır. Bu işleme ne gerek var ya da uygulanmasın o zaman demeyin çünkü çıkartılan tuzun istenmeyen ve zararlı maddelerden ayrılması için buna ihtiyaç vardır. Isıl işlem dışında tuzun yapısı inceltilerek topaklanmasını önlemek adına içine kimyasallar katılır bu da tuza karşı ayrı bir antipati oluşturur. Ayrıca bu rafine tuza iyot ilavesi yapılır. Bunun amacı elde edilen iyotlu tuz ile guatr, zeka geriliği, şaşılık, işitme kaybı ve cücelik gibi iyot eksikliğinden dolayı ortaya çıkan hastalıklara karşı bir önlem oluşturmaktadır. Sofra tuzunun üretim süreci kısmen bu şekildedir.

Well, what is the rock salt? Is rock salt the healthiest salt? We need to learn how salt produce to answer this question. While normal salt is obtained from seas and lakes, rock salt is obtained from underground rocks. Normal salt is refined unlike rock salt and it is heat treated during refining and minerals in its structure is incurred losses due to this heat. In the fact that the healthy salt becomes unhealthy is due to the application of this process. Do not say that if salt becoming unhealthy as a result of this process why these are necessary to apply, because there is a need to remove from the extracted salt the unwanted and harmful substances. o these operations are applied.

Kaya tuzu yer altından kütleler halinde çıkartılan bir tuzdur. Toprakla çevrili olduğu için dış ortamla temas etmemiş ve saf halde kalmayı başarmıştır. Bu sebeple ekstra bir ısıl işleme gerek kalmadan sadece temizlenerek ve parçalanarak tüketime sunulur. Sofra tuzu gibi toz halde olmadığı, daha iri parçacıklı olduğu için içine topaklanmayı önleyici ilave katkılar koymaya gerek duyulmaz. Ayrıca yine ısıl işlem uygulanmadığı için yapısında ki mineral maddeler olduğu gibi muhafaza edilir. Kaya tuzunun 84 çeşit mineral içerdiği ve bunların çoğunu kaybetmeden yapısında bulundurduğu sofra tuzunda ise bu sayının 4-5 civarında olduğu belirtilmiştir. Bu sebepledir ki kaya tuzu sofra tuzuna oranla daha faydalıdır. Ancak kimi uzmana göre bu farklılıklar çok büyük bir etki oluşturmamaktadır. Yani tuz bir lezzet arttırıcıdır başka bir ifade ile esas gıda değil bir aroma maddesidir ve mineral kaynağı olması çok da önem teşkil etmez. Çünkü mineralleri birçok yiyecekten zaten alabilmekteyiz.

Ayrıca hangi kaynaktan elde edilirse edilsin ya da hangi formda olursa olsun kimyasal yapısı sodyum klorür olan tuz yüksek oranda sodyum içerir ve tuzu insan sağlığı için tehlikeli hale getiren bu sodyum minarelidir. Kaya tuzu iri taneli olduğu için kullanım miktarında çözünme halinde daha fazla sodyum ortaya çıkar ve siz az tuzlu beslendiğinizi iddia etseniz bile sofra tuzuna oranla daha fazla kaya tuzu yani aslında vücudunuza daha fazla sodyum almış olursunuz bu da sağlık için risk anlamına gelmektedir. Günlük tuz ihtiyacı 6 gr. yani bir tatlı kaşığıdır. Yüksek tuz tüketimi halinde kalp hastalığı, tansiyon yüksekliği ve böbrek hastalığı gibi çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıktığı bilinmektedir. Kaya tuzu içeriği sofra tuzuna oranla daha zengindir ve daha doğaldır. Bu inkar edilemez bir gerçektir. Ancak her gıda da olduğu gibi hangi formu olursa olsun tuzun da fazlasının zararlı olduğu unutulmamalıdır.